Evangelie in buitenland

Vanuit de liefde voor Jezus verlangen wij ernaar om niet alleen in Papendrecht en omgeving Gods goede nieuws (evangelie) bekend te maken. We willen ook wereldwijd mensen winnen voor Jezus door het brengen van dit evangelie; dat Jezus redding en verlossing wil geven aan alle mensen die in Hem geloven.

In de Bijbel lezen we in Johannes 3 vers 16:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

We zijn betrokken op diverse plekken in de wereld door:

– Het ondersteunen van kerken en kindertehuizen in o.a. India, Nepal en Indonesië.
– Het ondersteunen en organiseren van seminars en campagnes in o.a. Nepal en India.