Pray & Worship

Aanbidding

Elke derde dinsdagavond van de maand is in ons kerkgebouw een samenkomst waarin we met elkaar gericht willen zijn op God in aanbidding en gebed.

Het is Gods verlangen dat we groeien en bloeien tot Zijn heerlijkheid. Onze aanbidding, ons gebed zijn facetten binnen ons geloofsleven waarin God tot ons wil spreken op een manier die wij begrijpen, die ons raakt en ons in intimiteit met onze Hemelse Vader brengt.

Interactie

In Gods Woord is veel te lezen over aanbidding, lofprijs en het zoeken van God. Hij spreekt door Zijn Woord en Geest, zo kan er een interactie ontstaan in onze relatie met Hem. Het liefst willen we dat ‘als een briefje uit de hemel’ voorgeschoteld krijgen, maar in de praktijk komt dat niet zo veel voor…. God laat zich vinden als wij Hem zoeken, en we mogen Hem steeds blijven vragen om te openbaren wat nodig is in ons leven, voor onze geloofsgemeenschap en voor de mensen om ons heen.

Praktisch

Op de “Pray&Worship”-avonden wordt er veel gezongen en is er veel ruimte gebed. Er is de mogelijkheid om te delen van wat God ons geeft. We zoeken de leiding van Gods Geest voor de invulling van deze avond. Een avond voor jong(er) en oud(er). Voor deze avond is het goed om een bijbel mee te nemen!

Aanvang: 20.00 uur
Einde: circa 21.15 uur