Gods plan

Lang geleden heeft God de mensen gevormd. De mens mocht wonen in de hof van Eden en had keuze in overvloed om te eten. Echter er was één boom waar niet van gegeten mocht worden: de boom van de kennis van goed en kwaad. Op een dag ontstond er een probleem: de mens deed wat hij niet mocht doen. Op aanraden van de slang at de mens van de boom van de kennis van goed en kwaad. De mens besefte dat hij in de fout was gegaan en durfde God niet meer onder ogen te komen. De bijzondere en volmaakte band tussen God en mens was verbroken.  De mens was niet meer in staat om volmaakt en zonder enige fout te leven.

Contact hersteld

Toch liet God het er niet bij zitten. God zocht de mens op. God legde opnieuw contact. God verlangde naar de bijzondere band tussen Hem en de mens. God verlangde ernaar dat de fouten van de mens teniet gedaan zouden worden. Om de fouten van de mensen weg te nemen moest er schuld betaald worden.

Er was Iemand bereid om deze schuld te betalen: Jezus Christus, de Zoon van God. Jezus Christus was bereid om te worden als een mens, de schuld van de mensen op Zich te laten neer komen en zo de schuld te gaan betalen. De schuld van de mensen heeft Jezus Christus betaald doordat Hij vals beschuldigd is, lichamelijke marteling heeft ondergaan en uiteindelijk vrijwillig aan een kruis is gehangen. Aan het kruis is Jezus Christus gestorven. Maar na 3 dagen is Hij opgestaan uit de dood. En zo heeft Jezus Christus de schuld betaald en kunnen de mensen een eeuwig durende relatie met God aangaan.

Kind van God

Door dit waargebeurde verhaal te geloven én door te vragen aan God om dit ook voor u werkelijkheid te laten worden, zult u voor altijd een zoon of een dochter van God genoemd worden.  U wordt dan een kind van God en dát is Gods plan. God verlangt er naar om de mensen heel dicht om Zich heen te hebben zoals een volmaakte Vader zijn kinderen om Zich heen heeft.