Zondag

Zondagmorgen

Kerkdienst op zondag

Elke zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst in ons kerkgebouw. Deze samenkomst, waarin veel ruimte is voor muziek, is tot eer van God en tot opbouw van elkaar. Het is een feest om elke zondag elkaar zo te ontmoeten. Ontdek op deze pagina’s wat je kunt verwachten en kom ook eens langs! Je bent van harte welkom!

Kinderen

Elke zondagmorgen is er ook speciale aandacht voor kinderen. We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor jong en oud. We leggen graag uit op welke manier we dit op zondagmorgen doen.

Bijzondere diensten

Op zondagmorgen kan er soms een speciale gebeurtenis zijn. Bijvoorbeeld een doopdienst of een dienst waarin kleine kinderen worden opgedragen. Elke eerste zondag van de maand vieren we avondmaal.