Kinderwerk 2

De kinderen van basisschool groepen 1 t/m 3 gaan eerst met elkaar in een kring. We zingen liedjes, nemen tijd om te bidden en er wordt een verhaal uit de Bijbel verteld. De kinderen leren de mooie, bekende Bijbelverhalen kennen. Na een korte (plas-)pauze met limonade en iets lekkers gaan we altijd iets leuks doen. Dat kan een knutselwerkje zijn of een spel. Iedereen hoort erbij, en we helpen elkaar.