Wat kun je verwachten?

Wat kun je verwachten?

Elke zondagmorgen staan vanaf 09.30 uur de deuren van ons kerkgebouw open om iedereen welkom te heten. Om 10.00 uur start de samenkomst, wat we een eredienst noemen. Dit omdat we het belangrijk vinden dat we in alles God de eer geven. Er is gelegenheid om dingen die je met God beleefd hebt met elkaar te delen.

Verloop van de dienst

De dienst begint met het zingen van een aantal liederen met een band die de muziek verzorgt. Tussendoor wordt de gelegenheid gegeven om een gebed uit te spreken. De voorganger of een andere spreker houdt een preek. Daarin wordt de Bijbel uitgelegd en toegepast op het dagelijks leven. We geloven dat het Woord van God belangrijk is en dat God tot op de dag van vandaag tot ons wil spreken.

De toegang tot de dienst is natuurlijk gratis. We houden wel altijd een collecte. Deze collecte zien we als een offer en is bedoeld om onze dankbaarheid aan God laten zien door iets bij te dragen. Het geld dat we ophalen besteden we aan kosten rondom de gemeente, maar ook ondersteunen we buitenlandse projecten.

Kinderen

Voor de kinderen van 0-12 zijn er aparte kinderprogramma’s tijdens de dienst. De allerkleinsten zijn direct welkom in de créche. De andere kinderen beginnen eerst in de kerkzaal en gaan na het begin en het zingen van een kinderlied naar hun eigen programma. Vlak voor het einde komen de kinderen weer terug in de kerkzaal.

Ontmoeten

Als de dienst is afgelopen, meestal zo rond 11.45 uur, is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Ook is er dan nog ruimte voor een persoonlijk gesprek.