Bijbelkringen (Opening seizoen)

20:00 uur op de bekende kringlocaties.

Voor meer info kunt u contact opnemen met Anton Rietveld,

anton.rietveld@deweg.org