Stille week voor Pasen

Elk jaar gedenken we het lijden, sterven en ook de opstanding van de Here Jezus! Een moment in de geschiedenis die verandering heeft gebracht voor ons mensen. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eewige

Lees verder