Geloof

wegwijzerVoor veel mensen is het christelijk geloof niet echt boeiend, misschien wel saai. ‘Als je gaat geloven, dan mag je bijna niets meer’ is een veel gehoorde opmerking. Een andere opmerking die je wel vaker hoort; ‘als er een God is, waarom is er dan zo veel ellende in de wereld?’

Als Christenen geloven we dat God er is en zijn we er van overtuigd dat geloven in God, in Jezus Christus (de Zoon van God) en de Heilige Geest , het tegenovergestelde van saai is: het is ontzettend boeiend!

Op deze pagina’s willen we Jezus aan je voorstellen, vertellen we over de route naar God èn leggen we uit wat Gods plan is met deze wereld. Als je vragen hebt, komen we graag met elkaar in gesprek.