Even voorstellen

Boeiend

En hoe komt het nu dat het zo ontzettend boeiend is? Dat heeft alles te maken met hoe Jezus Christus, de Zoon van God, Zichzelf aan de mensen heeft voorgesteld. Jezus zei: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’. Dat is ook waar veel mensen vragen over hebben; wat is de weg die ik moet gaan, wat is nu eigenlijk nog waarheid, hoe ziet het leven er nu eigenlijk uit en wat gebeurt er als ik kom te overlijden…? Allemaal vragen, die Jezus Christus voor u beantwoordt.

Even voorstellen

Graag willen we u via dit stukje in het kort voorstellen aan Jezus Christus. Hij is door een wonder van God geboren; Maria is de naam van Zijn moeder. Hij groeide op in Israël. Veel mensen bewonderden Hem om Zijn kennis, wijsheid en bijzondere gebeurtenissen die er gebeurden, zoals het genezen van zieken, het bevrijden van mensen die boze geesten bij zich hadden en zelfs een aantal mensen zijn opgestaan uit de dood. Toch gebeurde het dat Hij uiteindelijk ter dood veroordeeld en aan een kruis gehangen werd en toen gestorven is. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. Meer dan 500 mensen hebben hem toen gezien. Dat is heel bijzonder want in de meeste situaties heb je maar twee getuigen nodig om de waarheid vast te leggen. Dan zijn meer dan 500 getuigen toch heel overtuigend bewijs dat het echt gebeurd is!
Jezus Christus zei van Zichzelf dat Hij de Zoon van God is en Hij stelde Zich voor als ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Wat houdt dat dan in?