Goed gesprek

Goed gesprek

Zorgen voor elkaar in het voorbeeld van Jezus doen we als gemeente op allerlei manieren. Door elkaar te bemoedigen, voor elkaar te bidden. Dat kan in de kringen, bij het koffie drinken na de dienst, op een ander moment door de week. Omzien naar elkaar op eenvoudige manier is gezond en goed.

Er kan behoefte zijn om in een vertrouwelijk gesprek verder door te praten. Misschien om je hart te luchten. Of uit verlangen verder te groeien in je relatie met God. Wellicht heb je de wens samen in gebed te zoeken naar Gods leiding. Je kunt om allerlei redenen nader in gesprek willen gaan. Dat kan.

Wàt er ook is: we willen er zijn, je kunt altijd terecht. Neem hiervoor gerust contact op met zorg@schuilplaatspapendrecht.nl. We zullen naar je verhaal luisteren, zoeken naar Gods antwoorden en kunnen samen met je bidden.

Het pastorale zorgteam is verdeeld in de leeftijdsgroepen: kinderen/jeugd, volwassenen en ouderen. Indien nodig verwijzen we door naar externe hulp. Ook in dat geval blijven we graag gewoon betrokken. Tot slot werken we waar nodig in overleg met de diaconie.