Praktische hulp

Praktische hulp

We streven ernaar dat praktische hulp vanuit de bijbelkringen geregeld kan worden. Als dit niet lukt is een diaconaal team die hulp kan coördineren binnen beschikbare gemeenteleden die hier graag in willen dienen. Eigenlijk komt het hierop neer dat, wanneer er hulp gevraagd wordt op welk gebied dan ook, we met elkaar zoeken naar een passende oplossing. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Bezoeken afleggen
  • Tuinieren
  • Huishoudelijke hulp
  • Reparaties
  • Vervoer
  • Oppas
  • Verhuizingen
  • enzovoort