Onze gemeente

Wat wij geloven

bijbelDe Schuilplaats is een Evangelische Gemeente. Wat we geloven als gemeente willen we hier in het kort samenvatten. Wij geloven:

  • in God, die we onze Vader noemen en die de schepper is van de hemel en de aarde.
  • in Jezus Christus, Gods Zoon, die naar de wereld is gekomen om ons te verlossen van onze zonden.
  • in de Heilige Geest, die ons krachtig wil bijstaan in ons leven.

Onze missie

We willen een zorgzame gemeenschap van gelovigen zijn die meer en meer het voorbeeld van Jezus Christus wil volgen. Daarin zijn we bereid om dit zichtbaar te maken in het leven van elke dag. Ook gaat ons verlangen er naar uit dat de mensen in onze naaste omgeving, maar ook wereldwijd, ontdekken dat Jezus Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Deze missie willen we volgen omdat we ervaren dat Jezus Christus ons liefheeft en we deze liefde willen beantwoorden. We geloven dat de Geest van God, de Heilige Geest, ons daarbij helpt en leidt.

Wij streven er naar om….

  • Een geloofwaardige, aan God toegewijde en zorgzame geloofsgemeenschap te zijn, met verantwoordelijkheid voor elkaar en betrokkenheid bij de Papendrechtse samenleving.
  • Door ons gemeenschappelijk en persoonlijk getuigenis, in woord en daad, te laten zien dat God alle mensen liefheeft en wil dat iedereen behouden zal worden.
  • Activiteiten te ontwikkelen om alle mensen in Papendrecht te bereiken met het Evangelie en ze te winnen voor Jezus met de beste middelen, die ons ter beschikking staan.
  • Nieuw gelovigen en gemeenteleden te onderwijzen over discipelschap en ze te leiden naar geestelijke volwassenheid.
  • Gemeenteleden door onderwijs en training hun gaven en talenten te laten ontdekken en ze te leiden naar een godvruchtige bediening in de gemeente.
  • Wereldwijd deel te hebben aan de verkondiging van het Evangelie door ondersteuning van kerken, kindertehuizen, projecten en het houden van seminars en campagnes.
  • Israël, Gods uitverkoren volk te zegenen, door aandacht, gebed en projectmatige ondersteuning.